Firemní politika

Integrovaná politika kvality, životního prostředí a BOZP

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. je stavební a inženýrská společnost, jejímž cílem je realizace projektů pro bydlení, podnikání, obchod a služby včetně speciálního zakládání staveb s působností v rámci České republiky.

Uvědomujeme si, že spokojenost zákazníků, budování dobrých vztahů s nimi a plné nasazení našich zaměstnanců je nezbytné k tomu, aby naše společnost mohla stabilně působit na trhu v rámci generálních dodávek staveb v pozemním a inženýrském stavitelství. Kromě zákazníků věnujeme pozornost požadavkům i dalších zainteresovaných stran, se kterými chceme rozvíjet dobré partnerské vztahy na základě vzájemné důvěry a oboustranně výhodné spolupráce.

Mezi naše další priority patří vytváření pracovního prostředí, které je založené na neustálém zlepšování řízení kvality, environmentu i bezpečnosti práce. Při všech našich činnostech se naše společnost zavazuje k bezpodmínečnému dodržování platné legislativy.

Šetrné chování k životnímu prostředí a prevence jeho znečišťování je předpokladem trvale udržitelného rozvoje celé společnosti, proto pracujeme v duchu těchto zásad. Vedení společnosti se zavazuje vůči zaměstnancům vyslechnout jejich návrhy na přijetí opatření týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a rozvíjet jejich aktivitu při spolupráci na odstraňování rizik s ohledem na prevenci pracovních úrazů.

 

Platnost od 2.9.2019