Projekty z fondů EU

Pořízení technologií do začínajícího podniku BP STAVBY Morava s.r.o.

Projekt je zaměřený na pořízení nových technologií za účelem zvýšení tržeb a konkurenceschopnosti společnosti. Nové technologie umožní společnosti
poskytovat komplexnější a flexibilnější služby v oblasti stavební činnosti.

Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců v BP STAVBY Morava II., CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011869

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. v listopadu 2019 úspěšně zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011869 pod názvem Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců v BP STAVBY Morava II. V rámci projektu jsou pořádány kurzy v těchto oblastech: obecné IT dovednosti, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání a účetní, ekonomické a právní kurzy s cílem proškolit 26 vybraných zaměstnanců. Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. od 1. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004011 a názvem Realizace podnikového vzdělávání zaměstnanců v BP STAVBY Morava. Realizací projektu plánuje stavební a inženýrská společnost BP STAVBY Morava s.r.o. napomoci k zefektivnění práce svých zaměstnanců, a to pomocí absolvování školení, které zvýší jejich odborné znalosti a dovednosti, což napomůže docílit stabilního působení na trhu v rámci generálních dodávek staveb v pozemním a inženýrském stavitelství. V projektu bude pravděpodobně proškoleno 12 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou unií přes Operační program Zaměstnanost.

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. červnu 2018, kdy byly podpořeny všechny osoby zapojené do školení. Cílová skupina se školila v kurzech MS Word, MS Excel, 5S, Efektivní týmová práce, Jak si udržet zákazníka, Péče o zákazníka, Štíhlá výroba, Vnitrofiremní komunikace, Smlouva o dílo, Smluvní vztahy a jiné. Tyto krátkodobé jednodenní či dvoudenní kurzy se realizovaly v sídle společnosti a náplně kurzů byly připraveny na míru cílové skupině tak, aby co nejvíce rozvíjely potřeby cílové skupiny a zvýšili profesní kvalifikaci jednotlivých zaměstnanců. Projekt byl s ohledem na celkovou realizaci přínosný pro celou společnost.