Reference

kategorie:

Apartmány Dolní Morava – Větrný vrch

zahájení: květen 2018 dokončení: květen 2019

Jde o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím. Objekt apartmánu je konstrukčně navržen jako zděný s ŽB monolitickými stropními konstrukcemi. V 1.PP a 1.NP jsou svislé nosné konstrukce řešeny ŽB suterénními stěnami a sloupy. Celý objekt je založen plošně na ŽB monolitické desce.

Průběh realizace


Obdobné reference