Reference

kategorie:

BD Bryksova, Olomouc

zahájení: září 2022 dokončení: květen 2024

POPIS

Jedná se o nízkopodlažní dům s moderní, atypickou architekturou, jež se rozkládá na čtyřech podlažích. Celkově se zde nachází 41 bytových jednotek a 6 ateliérů. Nabízí byty o dispozicích 1+kk až po nadstandardní 4+kk v nejvyšším patře. Přízemní byty naopak disponují zahrádkami. Objekt má půdorysný tvar písmene L, respektive číslovky 7 a je formován jako blokový typ, který svým tvarem utváří uzavřený vnitroblok na daném pozemku. Samotná hmota objektu při východní straně, kde je situováno i parkovací stání na terénu v počtu 3 parkovacích míst. Druhý vstup se nachází na severní straně pozemku. Fasády objektu jsou z větší části využity a formovány balkóny a lodžiemi z bytových jednotek. Na východní straně je ve fasádě výrazné prosvětlené komunikační jádro. Materiálově je objekt řešen jako omítnutá bílá hlavní hmota, která je doplněna prvky podezdívek a opěrných zídek z pohledového betonu. Zábradlí je řešeno jako kovové, jeklové v barvě antracitu. Výplně otvorů jsou uvažovány s dřevěným světlým dekorem. Objekt svým usazením a vzhledem reaguje na okolní krajinu a zároveň utváří prvek, na který bude možné navázat nově vznikající ulicí.

Průběh realizace


Obdobné reference