Reference

kategorie:

Bytové domy Slavonínská v Olomouci

zahájení: březen 2018 dokončení: červen 2019

Jedná se o dva 5ti podlažní bytové domy s částečně zapuštěným společným suterénem, kde jsou umístěny sklepní kóje a parkovací stání. Typickým motivem obou domů je nepravidelné rozmístění oken v uličních fasádách a štítech.

Objekt je založen na vrtaných ŽB pilotách. Nosná konstrukce suterénu je řešena jako „bílá vana“. Nosnou konstrukci horní stavby tvoří příčné zděné stěny z keramických bloků v kombinaci s ŽB ztužujícími stěnami a výtahovými šachtami. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické, schodišťová ramena jsou PREFA.

Objekty mají ploché střechy. Nad garážemi v 1NP a v 5NP v rámci ustupujících podlaží jsou navrženy terasy. Fasáda bude provedena jako klasický KZS.

Průběh realizace


Obdobné reference