Reference

kategorie:

Byty Hloučela v Prostějově

zahájení: červen 2018 dokončení: duben 2019

Projekt počítá s dvěmi moderně pojatými pětipodlažními budovami s celkem 22 bytovými jednotkami různých velikostí a dispozic včetně prostorných teras a balkónů. Bytové domy nabídnou kryté parkovací stání v 1.NP domu i na nově vybudovaném venkovním parkovišti. Domy budou obsluhovány osobním výtahem.

Objekt je založen plošně na ŽB základových pasech. Svislé nosné konstrukce v 1NP budou ŽB monolitické, ve 2NP-5NP bude obvodové zdivo zděné. Stropy jsou navrženy ŽB monolitické, schodišťová ramena jsou PREFA. Příčky budou provedeny z betonových příčkovek v pohledové kvalitě.

Průběh realizace


Obdobné reference