Reference

kategorie:

Novostavba výrobní haly DEKWOOD v Helvíkovicích

zahájení: říjen 2017 dokončení: červen 2018

Jedná se o výrobní halu společnosti DEKWOOD s.r.o. Tato hala je obdélníkového půdorysu a je navržena jako jednolodní – jednopodlažní se sedlovou střechou a se třemi pásovými obloukovými světlíky.

Založení hlavního objektu je navrženo na průběžném monolitickém pasu, který je opřen do vrtaných pilot průměru 600mm. Hlavní nosná konstrukce haly je navržena jako dřevěná z lepených lamel. Sloupy této kce jsou vetknuty do základových kcí a na nich je kloubově uložený sedlový vazník s táhlem. Celý objekt je řešen trojkloubovými nosníky s táhly.

Opláštění haly je navrženo jako lehký, ocelový, montovaný plášť z horizontálních sendvičových panelů s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm. Montovaný střešní plášť je taktéž navržen ze sendvičových izolačních panelů s trapézovou profilací s jádrem z IPN pěny tl. 100 mm. Střešní panely budou kotveny k dřevěným vaznicím.

Průběh realizace


Obdobné reference