Reference

kategorie:

Revitalizace olomouckých kasemat

zahájení: únor 2017 dokončení: září 2017

Jedná se o revitalizaci stávajícího objektu. Dochází ke změně využití střešního valu. V souladu s požadavkem památkové péče je navržena úprava vzorového řezu hliněného valu. Do valu bude umístěna vestavba provozní jednotky – dependance kavárny s menším zázemím.

Spolu s úpravami střešního profilu, které v souvislosti s vestavbou požaduje dotčený orgán památkové péče, dojde k výměně lícových cihel na obou korunách hradební zdi, protože během stavebních úprav z 90-tých let byly osazeny cihly nepůvodního formátu. Zároveň budou vyměněny plechové chrliče za kamenné. Na pochůzí části valu bude provedena mlatová plocha – chodník, banket (pozice střelců) bude zatravněn. Mezi mlatovou plochou a korunou zdi bude provedeno jednoduché kovové zábradlí. Šikmé části chodníku budou dlážděny pískovcovými deskami.

Součástí rekonstrukce budou také stavební úpravy na stávajících jednotkách.

Průběh realizace


Obdobné reference