Reference

kategorie:

BD Lazecká, Olomouc

zahájení: březen 2021 dokončení: srpen 2021

Předmětem stavby bylo provedení přeložek inženýrských sítí, zemních prací, pilotového založení a ŽB skeletu na akci Bytový dům Lazecká v Olomouci

Průběh realizace


Obdobné reference