Reference

kategorie:

BEA centrum Olomouc, II. etapa

zahájení: září 2017 dokončení: červen 2018

Předmětem dodávky je provedení hlubinného založení, všech ŽB monolitických konstrukcí, vyzdívek atd. další etapy BEA centra v Olomouci – objekty K2.1, K2.3 včetně všech spodních objektů.

Průběh realizace


Obdobné reference