Reference

kategorie:

Bytový dům Bacherova v Olomouci

zahájení: říjen 2019 dokončení: leden 2020

V říjnu 2019 jsme zahájili výstavbu BD Bacherova v Olomouci – hrubá stavba.

Součástí stavebních prací je kompletní provedení ŽB monolitických konstrukcí, vyzdívek a zemních prací pro zhotovení hrubé stavby.

Průběh realizace


Obdobné reference