Reference

kategorie:

MSR ENGINES, Brno

zahájení: květen 2021 dokončení: červenec 2021

Předmětem stavby bylo provedení ŽB monolitických k-cí 1.PP na akci Novostavba areálu společnosti MSR ENGINES, s.r.o. Hala II.etapa v Brně.

Průběh realizace


Obdobné reference