Reference

kategorie:

Přestavba brownfieldu na moderní provozní objekt

zahájení: duben 2021 dokončení: září 2021

Předmětem realizace bylo vybudování nové montované ocelové dvoulodní haly oplášťenou panely PUR včetně přilehlé infrastruktury ve Vlkoši u Přerova. V rámci stavby budou prováděny bourací a demoliční práce na stávajících objektech.

 

Průběh realizace


Obdobné reference