Reference

kategorie:

ŽB monolitické stěny Morava, Olomouc

zahájení: leden 2019 dokončení: únor 2019

Provedení ŽB monolitických stěn na akci „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B“, v úseku od mostu Kosmonautů po ul. Šmeralovu.


Obdobné reference