Služby Speciální zakládání

Naše společnost provozuje činnost v oblasti projektování a realizace specializovaných prací zakládání staveb. Hlavním cílem naší práce je zajistit našim klientům možnost spolupráce se solidním, profesionálním a důvěryhodným partnerem. Společnost disponuje nejmodernější vrtnou soupravou Casagrande  v konfiguraci CFA s možností vrtání pilot průměru 600 až 1100 mm o maximálních délkách až 25 m v závislosti na geologické skladbě zájmového území.

Specializací firmy jsou velkoprůměrové piloty, které nabízíme v technologii CFA. Ta spočívá v zavrtání průběžného šneku na projektovanou délku piloty, samotná betonáž dříku piloty probíhá dutým středem šneku se současným vynášením vývrtku. Po odstranění vývrtku je do čerstvého betonu zatlačen nebo zavibrován armokoš. Celý proces zhotovení piloty je průběžně sledován pomocí moderního monitoringu, který zaznamenává veškeré klíčové parametry, na základě kterých je zajištěna délka a kontinuální dřík piloty.

Technologie CFA je progresivní technologie vhodná téměř do všech druhů zemin vyjma kompaktnějších hornin (třída s pevností R3 a vyšší). Velkou výhodou je, že vrt není nutné dodatečně pažit, vyšší plášťové tření dříku ve vhodných zeminách a možnost využití CFA pilot při zakládání pod HPV. Je vhodná i pro pažící konstrukce vyjma stěn převrtávaných či záporového pažení.

Samotné založení objektů dokážeme zrealizovat tzv. na klíč, tj. od samotného projektu až po dodávku navazujících nadpilotových konstrukcí (kalichové hlavice, patky pod OK apod.)

Působnost Střediska Speciálního zakládání staveb je v rámci celé České republiky a Slovenska.


Vybrané reference

Kontakty

Ing. Tomáš  Jureček

Ing. Tomáš Jureček

vedoucí úseku speciálního zakládání

telefon:+420 601 090 557
e-mail:jurecek@bpstavbymorava.cz

Ing. Libor Čmela

Ing. Libor Čmela

obchod a příprava staveb speciálního zakládání

telefon:+420 601 090 572
e-mail:cmela@bpstavbymorava.cz